KELIONĖS DRAUDIMAS

Domina kelionės draudimas? Lauksime Jūsų užklausos.
Visas susitarimo dėl asmens duomenų tvarkymo tekstas
Medicininių išlaidų draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
Medicininių išlaidų draudimas
Medicininių išlaidų draudimas
Draudžiamasis įvykis – apdraustojo kreipimasis į gydymo įstaigą užsienyje ar jo mirtis dėl atsitiktinio kūno sužalojimo ir/ar netikėto ūmaus sveikatos sutrikimo, kurių pirmieji simptomai, keliantys grėsmę gyvybei bei reikalaujantys būtinosios medicininės pagalbos, atsirado draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu esant užsienyje.
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
Tai apdraustojo kūno sužalojimai dėl nelaimingo atsitikimo užsienyje; apdraustojo neįgalumas, atsiradęs dėl užsienyje įvykusio nelaimingo atsitikimo bei nustatytas ir patvirtintas Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos; apdraustojo mirtis dėl užsienyje įvykusio nelaimingo atsitikimo.

Medicininių išlaidų draudimo sąlygos

 
 
 
Draudžiamieji įvykiai:
Neviršijant draudimo sumos, draudimo bendrovė apmoka apdraustojo išlaidas užsienyje dėl:
 Būtinosios medicinos pagalbos ambulatorinėje ir/ar stacionarinėje gydymo įstaigoje.
– Medikamentų, tvarstymo bei fiksavimo medžiagų įsigijimo, paskyrus gydytojui ir reikalingų gydymui. Be gydytojo paskyrimo užsienyje gali būti įsigyjami būtini vaistai ar medicininės priemonės iki 25 € sutarties galiojimo laikotarpiu (pavyzdžiui, skausmo mažinimui ir pan.).
– Būtinosios odontologinės pagalbos, neviršijant 200 € per visą draudimo laikotarpį.
– Skubios medicininės pagalbos nėštumo ar gimdymo komplikacijos atveju (t.y. vieną gydytojo konsultaciją ir su tuo susijusį transportavimą iki ligoninės), bet ne daugiau kaip 300 € per visą draudimo laikotarpį.
– Medicininiu požiūriu neatidėliotino transportavimo medicininiu transportu (įskaitant ir oro transportą) ar viešuoju auto transportu, taksi, metro (kai išduotas vežimo bilietas) iki artimiausios gydymo įstaigos.
– Grįžimo iš gydymo įstaigos į viešbutį viešuoju auto transportu, taksi, metro (kai išduotas vežimo bilietas), kai apdraustajam buvo suteikta būtinoji medicininė pagalba, tolimesnis gydymas nereikalingas ir jis gali tęsti kelionę, bet ne daugiau kaip 50 € per visą draudimo laikotarpį.
– Medicininio repatrijavimo į šalį, kurios pilietybę apdraustasis turi arba kurioje jis nuolat gyvena. Šių išlaidų būtinumą draudimo bendrovė turi patvirtinti raštu. 
Apdraustojo grįžimo į šalį, kurios pilietybę apdraustasis turi arba kurioje jis nuolat gyvena, kai dėl draudžiamojo įvykio prarandama galimybė grįžti iš anksto suplanuota ir apmokėta transporto priemone. Apmokama 50% pagrįstų išlaidų, bet ne daugiau kaip 300 € per visą draudimo laikotarpį. Šių išlaidų būtinumą draudimo bendrovė turi patvirtinti raštu. 
– Apdraustojo palaikų transportavimo į šalį, kurios pilietybę apdraustasis turi arba kurioje jis nuolat gyvena, arba jų neviršijančių laidojimo ar kremavimo paslaugų užsienyje, apdraustajam užsienyje mirus dėl draudžiamojo įvykio. Šių išlaidų būtinumą draudimo bendrovė turi patvirtinti raštu. 
Teroristinio išpuolio metu, išskyrus atvejus, kai panaudojamas masinio naikinimo ginklas, apdraustajam patyrus kūno sužalojimą arba mirus apmokamos skubios medicininės pagalbos, medicininio repatrijavimo bei apdraustojo palaikų transportavimo išlaidos, neviršijančios 10 000 € per visą draudimo laikotarpį.
Lydinčio asmens kelionės, apdraustąjį transportuojant tolimesniam stacionariniam arba ambulatoriniam gydymui į šalį, kurios pilietybę apdraustasis turi arba kurioje jis nuolat gyvena, neviršijant lėktuvo ekonominės klasės bilietų į abi puses kainos, nakvynės ir pragyvenimo išlaidų iki 100 € už parą, bet be daugiau kaip už 10 parų. Šių išlaidų būtinumą draudimo bendrovė turi patvirtinti raštu. 
Apdraustojo vaikų iki 16 metų amžiaus, likusių be suaugusių priežiūros dėl tėvų (įtėvių, globėjų) ūmios ligos, kūno sužalojimo ar mirties užsienyje, parvežimo į šalį, kurios pilietybę apdraustasis turi arba kurioje jis nuolat gyvena. Apmokamos įgalioto asmens nakvynės ir pragyvenimo išlaidos iki 100 € už parą užsienyje prižiūrint vaiką, bet ne daugiau kaip už 5 paras, o, taip pat, trečiojo asmens kelionės išlaidos, neviršijant lėktuvo ekonominės klasės bilietų į abi puses kainos. Šių išlaidų būtinumą draudimo bendrovė turi patvirtinti raštu. 
– Apdraustojo iki 16 metų amžiaus, pagrįstas viešbučio (iki 50 € už parą, bet ne daugiau kaip už 5 paras) ir grįžimo į šalį (iki dviejų ekonominės klasės lėktuvo bilietų), kurios pilietybę apdraustasis turi arba kuerioje jis nuolat gyvena, išlaidas, patirtas apdraustojo ir vieno suaugusiojo, kuris pagal gydytojo rekomendacijas, pagrįstas medicininiais dokumentais, privalėjo pasilikti arba keliauti kartu su apdraustuoju, dėl apdraustojo sveikatos būklės.
Būtinas ir pagrįstas telefoninių pokalbių išlaidas, susijusias su draudžiamuoju įvykiu, skambinant draudimo bendrovei, į gydymo įstaigą ar asistavimo kompaniją, neviršijant 50 € per visą draudimo sutarties galiojimo laikotarpį.

 

Neįvykusios kelionės draudimo rūšys
I variantas
I variantas
Tik vieno asmens, su kuriuo susijęs įvykis, neišvykimas, kelionės nutraukimas.
II variantas
II variantas
Dėl vieno asmens neišvykimo, kitų asmenų (bet ne daugiau kaip 9) neišvykimas, kelionės nutraukimas.

Neįvykusios kelionės draudimo sąlygos

 
 
 
Neišvykimas: apmokamos iš anksto sumokėtos kelionės išlaidos (atskaičius išskaitą):
 Liga (sveikatos sutrikimas), mirtis: 10 dienų stacionarinis gydymas arba ne trumpesnis nedarbingumo pažymėjimas. Jeigu neįmanoma įstatymų nustatyta tvarka išduoti nedarbingumo, dėl ligos sprendžia Gjensidige draudimo kompanijos gydytojas ekspertas. Galioja ir mirties atveju. 
 Giminaičių mirtis: ne anksčiau kaip 7 kalendorinės dienos iki kelionės pradžios. Giminaičiais laikomi: sutuoktiniai, tėvai, vaikai, įtėviai, įvaikiai, broliai, seserys, marčios, žentai, uošviai, podukros, posūniai, seneliai, vaikaičiai, globėjai, globotiniai.
– Kelių eismo įvykis: vykstant į išvykimo vietą (oro uostą ar pan.). Galioja tik išvykimo dieną.
– Turto sunaikinimas: nelaimingo atsitikimo metu, sugadintas/prarastas/sunaikintas turtas 3 kalendorinės dienos iki išvykimo. Žala turi būti ne mažesnė kaip 1 500€.
– Šaukimas į teismą: teismas turi vykti išvykimo į kelionę dieną arba kelionės metu. Klientui sudarant draudimo sutartį teismo diena nebuvo paskirta.
– Nėštumo ar gimdymo komplikacijos: stacionarinis gydymas. Panašaus pobūdžio komplikacijų nebuvo iki sutarties sudarymo. Numatytas kelionės grįžimo datai nėštumas turi būti trumpesnis nei 28 savaitės.
– Vaikų (iki 18 m.) ūmios ligos: diagnozuota ne anksčiau kaip 7 dienos iki išvykimo ir tęsiasi iki kelionės pradžios ar numatytos išvykimo datos. Reikalaujama nuolatinė priežiūra, slauga. Apdraustasis turi turėti nedarbingumą, išskyrus atvejus, kai apdraustasis turi motinystės/tėvystės atostogas.
– Pirmos transporto priemonės vėlavimas išvykti: vėlavimas išvykti (reiso atidėjimas, atšaukimas), kuris atsirado dėl vežėjo kaltės ir dokumentais įrodomų aplinkybių, kai dėl to prarandama prasmė vykti į galutinį kelionės tikslą (pvz. konferenciją, koncertą, kruizą ir pan.), su sąlyga, kad apie reiso atidėjimą, atšaukimą apdraustasis sužinojo likus ne mažiau nei 24 val. iki biliete numatyto pirmojo reiso išvykimo laiko.
 
Priverstinis grįžimas: kompensuojamos išlaidos, kurios atsiranda dėl neišnaudoto pragyvenimo viešbutyje, ar kitų neišnaudotų paslaugų, kurios priklausė pagal kelionės sutartį (atskaičius išskaitą):
 
– Ūmi liga, mirtis: transportuojamas į šalį, kurios pilietybę turi, tolimesniam stacionariniam gydymui ar gydomas stacionare užsienyje ne mažiau kaip 5 kalendorines dienas. Mirtis.
– Artimų giminaičių mirtis: artimais giminaičiais laikomi: sutuoktiniai, tėvai, vaikai, įtėviai, įvaikiai, globėjai, globotiniai, seneliai, vaikaičiai, broliai, seserys.
– Policijos kvietimas grįžti: dėl trečiųjų asmenų neteisėtų veiksmų apdraustojo turtui.
 
Draudimo išmokos mokėjimas:
 
Pagal neįvykusios, nutrūkusios kelionės draudimo sutartį pagal joje nustatytą draudimo apsaugos apimtį Gjensidige išmoka skirtumą tarp iki draudžiamojo įvykio apmokėtos kelionės kainos ir tos sumos, kurią grąžina kelionės organizatoriai, pervežimo, apgyvendinimo paslaugų tiekėjai, bei įvertinant išskaitą.

 

 

Vilkite vėliavą į norimą vietą žemėlapyje
OK
Lankytojų patogumui, norint teikti asmeninę informaciją, įsiminti asmeninius pageidavimus ir svetainės nustatymus, mūsų svetainėje naudojami slapukai ir kitos panašios technologijos. Norėdami naudotis svetaine, turite patvirtinti savo sutikimą naudoti nurodytas technologijas. Išsamiau
Sutinku